TEL. 600 111 005 biuro@langnerodszkodowania.pl

Komunikacyjne Odszkodowania Dla biznesu

TEL. 600 111 005 biuro@langnerodszkodowania.pl

Odszkodowanie - można powiedzieć jakie to proste: zgłaszamy szkodę i firma ubezpieczeniowa powinna zrobić wszystko jak się należy. Okazuje się, że nie jest to takie proste. W tej branży mamy ponad 20-letnie doświadczenie. W naszej pracy spotykaliśmy się z różnymi przypadkami, ale to co je łączy to zaniżona kwota odszkodowania lub odmowa wypłaty odszkodowania.

Bezpłatnie analizujemy dokumenty szkodowe a w chwili, gdy widzimy możliwość naszej pomocy w uzyskaniu dodatkowej zgodnej z prawem kwoty odszkodowania ustalamy nasze wynagrodzenie i przystępujemy do działania. Nasza skuteczność w sprawach spornych to 94% spraw wygranych, dla jednej z firm uzyskaliśmy ponad 1 milion odszkodowania w kilka miesięcy bez działań sądowych.

Umów się na spotkanie

Bezpośrednie spotkanie to najefektywniejsza formuła uświadomienia Państwu jak działamy i co możemy dla Państwa zrobić. Analizujemy dany przypadek i we wspólnej rozmowie przedstawiamy możliwe scenariusze postępowania.

Wszelkie nasze działania są zgodne z literą prawa i wykorzystują wiedzę, doświadczenie w kontaktach z ubezpieczycielami jakie nabyliśmy w trakcie naszej 20-letniej pracy. Niejednokrotnie sam fakt rozpoczęcia pracy przez nas pozytywnie rzutuje na dalsze relacje z ubezpieczycielem, bez sądu udaje nam się uzyskać satysfakcjonujące rezultaty.

Zaniżona kwota odszkodowania

Nie znając wszystkich procedur mogą Państwo otrzymać propozycje wysokości odszkodowania nie odpowiadającej rzeczywistej kwocie jaką można uzyskać. Nierzadko już tylko zgłoszenie z naszej strony powoduje weryfikację tej kwoty, a perspektywa sprawy sądowej powoduje, że ubezpieczyciel godzi się na korzystniejsze aniżeli zakładane warunki.

Odmowa wypłaty odszkodowania

Przewaga merytoryczna ubezpieczyciela nad poszkodowanym dodatkowo wsparta szokiem po wypadku powoduje, że traci się pełną racjonalość podejmowanych decyzji. Na tej podstawie fakty odmowy wypłaty przysparza dodatkowych stresów, których pozwalamy uniknąć dzięki naszemu doświadczeniu i uzyskać satysfakcjonującą gratyfikację.

Dopłata do
szkód OC i AC

Wysokość kwoty jaką ustala ubezpieczyciel to jego autonomiczna decyzja, która wsparta rozsądnie uzasadnionymi merytorycznie argumentami pozwala zgodnie z literą prawa uzyskać korzystniejsze aniżeli początkowe warunki. Ważne tu jest szybkie zgłoszenie do nas i złożenie odpowiednich dokumentów.

Odkupienie
szkody

W określonych przypadkach oferujemy odkupienie roszczenia/szkody. Dzięki czemu pozbywają się Państwo problemu w zamian za z góry wypłaconą gotówkę, pozostawiając nam ryzyko co do wysokości odzyskania odszkodowania. Nie angażując czasu i mając środki można kontynuować płynne prowadzenie biznesu.

W sytuacji, gdy uważają Państwo, że mają zaniżone odszkodowanie OC czy odszkodowanie AC, ogólnie przyjęte jako szkoda komunikacyjna lub szkoda powypadkowa służymy naszą raą i pomocą w odzyskaniu jak największej należnej kwoty. W jakich przypadkach działamy; zostałem ranny w wypadku i doznałem obrażeń ciała, mój bliski ucierpiał w wypadku, jest w stanie ciężkim, mam szkodę rzeczową lub wypadek, kolizję z winy innego kierowcy, mam szkodę na nieruchomości, budynku. Odszkodowanie powypadkowe może przyjąć formę jednorazową, mającą za zadanie pokryć wszelkie koszty, które nastąpiły w następstwie wypadku. Można ubiegać się o zwrot kosztów leczenia z góry i po zakończeniu leczenia, z tytułu pobytu w szpitalu, opieki medycznej, diety będącej wynikiem leczenia, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy leków. Odszkodowania z tytułu utraconego dochodu to niedoceniony element składowej odszkodowania powypadkowego. Odpowiednio udokumentowane utracone korzyści przysługują w sytuacji, gdy poszkodowany wskutek wypadku lub uszkodzenia ciała przez inną osobę utracił dochody. Mają one charakter wyrównawczy do wartości sprzed wypadku. Inną formą jest zadośćuczynienie, pokrywające szkodę poniesioną przez poszkodowanego w postaci bólu, obrażeń ciała lub innych negatywnych konsekwencji związanych z wypadkiem. Wysokość kwot zależna jest od stopnia poniesionej szkody.

Forma cykliczna odszkodowania może przysługiwać w postaci zasiłku chorobowego, zasiłku wyrównawczego, renty i dodatku do renty, świadczenia rehabilitacyjnego oraz pokrycia kosztów leczenia i dodatków pielęgnacyjnych. Badania Komisji Nadzoru Finansowego wykazały nieprawidłowości dotyczącej terminowości wypłat świadczeń czy niepełnej informacji, ze strony ubezpieczycieli. Może to dotyczyć nawet 90% przypadków osób poszkodowanych, szczególnie dotkliwe jest to w przypadku działalności gospodarczej, gdy wartość szkody stanowi np. w przypadku firm transportowych nieodpowiednia kwota odszkodowania, być albo nie być danej firmy, a w najlepszym wypadku utratę lub pomniejszenie potencjalnych zysków. Wspomagamy Państwa w tej materii czy to w postaci odkupu roszczenia, czy też reprezentując na drodze sądowej bez wkładu własnego czy też angażując własne środki

Kontakt

KL Krzysztof Langner
Al. Wojska Polskiego 51
65-762 Zielona Góra

Pon-Piątek 8:00 - 16:00
Tel: 68 400 59 59
biuro@langnerodszkodowania.pl